Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

   Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що

базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини,

ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

   Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою

діти з особливими освітніми потребами навчаються

в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних

відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.
Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх,

культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

                  Інклюзивне навчання ґрунтується на таких принципах:

  • кожна дитина має право на освіту;
  • кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності та навчальні

потреби;

  • освітні програми мають брати до уваги широке різноманіття характеристик і потреб дітей;
  • діти з особливими освітніми потребами повинні мати доступ до навчання у звичайних освітніх установах;
  • заклади освіти зобов’язані створити умови навчання, що забезпечують потреби дитини.


                                                                          Переваги інклюзивного навчання:

  • інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами;
  • діти з особливими освітніми потребами отримують можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів

і подальшої інтеграції в суспільство;

  • діти з особливими освітніми потребами мають змогу налагодити дружні стосунки з однолітками в школі та поза

 її межами та моделюють належні способи взаємодії з колективом.


                                                                Офоційні засади інклюзивної освіти в Україні

   У грудні 2009 року Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім йдеться про статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в якій визначено обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого предметно-просторового спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками навчального процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.

   5 липня 2017 року Президент України підписав ухвалений 23 травня цього ж року Закон "Про внесення змін до Закону "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг".

  5 вересня 2017 року було прийнято новий Закон України "Про освіту". З того часу діти з особливими освітніми потребами мають повне право здобувати освіту в усіх навчальних закладах.