Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

                  Щороку, 28 квітня, відзначається Всесвітній день охорони праці
   Передбачати, готуватися та реагувати на кризу – інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки і здоров’я на роботі: девіз Дня охорони праці 2021року.
  Всесвітній день охорони праці відзначається 28 квітня. Це свято започаткувала Міжнародна організація праці (МОП), яка вирішила розширити масштаби своєї діяльності з просування ідеї охорони праці в сучасному суспільстві. Святкування дня охорони праці вперше відбувалося в 2003 році. З часом цей день об'єднав усіх, хто прагне зробити роботу людини більш безпечною для її здоров'я та життя.
   У 2021 році Міжнародна організація праці акцентує увагу на важливості зміцнення систем безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), включно зі службами безпеки та охорони здоров’я працівників як на національному рівні, так і на рівні підприємств та організацій. Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі цього року спрямований на посилення життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням уроків, винесених з пандемії COVID-19, і набутого досвіду у сфері праці.
За рекомендацією Міжнародної організації праці, гасло Дня охорони праці у 2021 році «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи. Інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР».

Презентація до Всесвітнього дня охорони праці
Тестові
завдання для контролю рівнів навчальних досягнень учнів
з предмету "Охорона праці"

                                               (Завдання з вибором однієї правильної відповіді та на відповідність)
1. Виберіть правильну відповідь:
а) охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини;
б) охорона праці включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію;
в) охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини;
г) охорона праці – система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних, лікувально – профілактичних засобів і заходів, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.


2. Хто здійснює державний нагляд за виконання законодавчих актів з охорони праці?
а) органи виконавчої влади;
б) органи державного нагляду;
в) фонд соціального страхування;
г) роботодавець.


3. Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання?
а) адміністративну;
б) дисциплінарну;
в) матеріальну;
г) кримінальну.


4. Здобувачі освіти професійно – навчального закладу зараховані для проходження виробничої практики на підприємство, який вид інструктажу проведуть їм перед початком виконання даної роботи?
а) вступний;
б) первинний;
в) позаплановий;
г) цільовий.


5. Вік прийняття на роботу неповнолітніх:
1) з 15 років;
2) з 15 років, а в окремих випадках з 14 років;
3) з 16 років.


6. Яку відповідальність несуть працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці?
а) у вигляді штрафів та дисциплінарну;
б) адміністративну;
в) кримінальну;
г) усі вищезгадані, в залежності від виду наслідків порушення.


7. Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП?
1) у разі переведення працівника з одного цеху до іншого;
2) під час направлення для виконання одноразової або тимчасової роботи;
3) за умови зміни технології або після нещасного випадку.


8. Хто проводить інструктаж з охорони праці з учнями и під час проведення занять i несе вiдповiдальнiсть за збереження життя i здоров'я учнів?
1) керівник закладу;
2) заступник директора;
3) викладач.


9. До якого класу умов праці відноситься ваша професія?
а) оптимальні умови;

б) допустимі умови;

в) шкідливі умови;
г) небезпечні (екстремальні) умови.

10. Виберіть відповідні кольори фарбування для знаків безпеки:
а) заборонний; а) жовтий;
б) попереджувальний; б) синій;
в) приписувальний; в) червоний;
г) вказівний. г) зелений.


11. Засоби захисту органів дихання поділяються на:
а) фільтруючі;
б) ізолюючі;
в) каски;
г)респіратори.


12. Засоби захисту від небезпечних i шкідливих факторів: протигази, навушники, окуляри, ізолюючі костюми, спецодяг i взуття, каски - називаються:
1) колективними;
2) індивідуальними;
3) основними.


13. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі i запобіжники називаються:
1) колективними;
2) індивідуальними;
3) основними.


14. У разі виникнення пожежі потрібно зателефонувати за номером:
а) 104;

б) 103;

в) 101;

г) 109.


15. Якою вогнегасильною речовиною можна гасити електрообладняння під напругою?
а) пісок;

б) вода;

в) піна;

г) порошок.


16. Вуглекислотою можна гасити:
а) матеріали, що тліють;
б) легкозаймисті та горючі рідини;
в) електричні двигуни та обладнання, що знаходяться під напругою;
г) лужні метали.


17. Особливість приведення в дію порошкового вогнегасника:
а) перевернути догори дном;
б) тримати горизонтально;
в) сильно встряхнути, поревірити на сипучість;
г) спрямувати раструб на пожежу.


18. Визначте найбільш небезпечний шлях проходження струму через тіло людини:

                                   а)                       б)                    в)                  г)      

 

 

 

 19. Напруга між двома точками електричного кола, що знаходиться одна від одної на відстані кроку

(0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина називається:
а) зоною розтікання струму;
б) напругою дотику;
в) замиканням на землю;
г) напругою кроку (кроковою напругою).


20. Для захисту органів зору від дії електричної дуги застосовують:
а) окуляри;
б) маски (щитки);
в) каски;
г) шоломи.


21. Самий безпечний метод звільнення потерпілого від дії електричного струму – це?
а) вимкнути напругу рубильником або вимикачем;
б) перерубати дріт;
в) відтягнути за одяг;
г) відкинути дріт сухою палицею або дошкою.


22. При запорошенні очей металевою, деревною стружкою, кам’яним пилом потрібно:
а) промити очі проточною водою;
б) використати очні краплі;
в) накласти на очі м’яку пов’язку і негайно відправити до лікарні;
г) дістати з ока стружку.

23. При забитті необхідно:
а) змастити забите місце йодом і накласти пов’язку;
б) прикласти „холод ” і накласти тугу пов’язку;
в) розтерти і прикласти розігрітий компрес.


24. Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?
а) не можна;

б) можна;
в) можна лише марлею, змащеною йодом;
г) можна лише марлею, змащеною спиртом.