Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

Наші професії:

електрозварник ручного зварювання; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

адміністратор; оператор комп'ютерного набору

електромонтажник вторинних ланцюгів; електрослюсар будівельний

В сучасних умовах потреба в робітниках цієї професії має тенденцію зростати не лише в нашій країні, а й за її межами. Тому сьогодні електрозваники є найбільш затребованими спеціалістами на ринку праці.

 Зварювання — є одним із основних технологічних процесів виготовлення та ремонту виробів у різних галузях промисловості, будівництва, транспорту. Зварювання дозволяє створювати принципово нові конструкції машин, вносити корінні зміни в конструкцію й технологію виробництва. 
Електрозварник виконує ручне електродугове зварювання або різання деталей, конструкцій та труб із сталі, чавуну, кольорових металів і сплавів, зварювання на автоматах, у тому числі обладнаних телевізійними, фотоелектронними та іншими пристроями, напівавтоматичне зварювання за допомогою автоматичних маніпуляторів.

Автомобіль є зручним і найпоширенішим засобом транспортування вантажів, пасажирів. Серед різноманітних професій, що пов’язані з обслуговуванням автомобілів, важливу роль відіграє професія слюсаря з ремонту автомобілів. Професія дуже поширена і необхідна, складна і відповідальна адже саме слюсар повертає несправні автомобілі до роботи. Без його праці неможливий нормальний ритм роботи жодного автотранспортного підприємства. Основні операції, які виконує слюсар: розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок. 

Предметом праці слюсаря з ремонту автомобілів є автомашина, її агрегати, системи, механізми, окремі прилади, а також їх частини і деталі.

 

Це досить затребувана і в той же час відповідальна професія. Саме від професіоналізму цього фахівця безпосередньо залежить функціонування електропостачання будівель і споруд, якість роботи виробничого електрообладнання. Електромонтажник – це фахівець високої кваліфікації, він відповідає за установку проміжних систем, які проводять електроенергію від генераторів до фінішного споживача. Так само як монтаж електромоторів, трансформаторів, прокладка ЛЕП і багато іншого. Електромонтажники працюють по вторинних ланцюгах, а також із слабкострумовими системами, освітлювальними мережами, щитовим устаткуванням і розподільними пристроями.

У час бурхливого росту інформаційних технологій потреба у операторах комп'ютерного набору постійно зростає, адже сфера використання персональних комп'ютерів охоплює практично всі види діяльності людини.  Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, з ефективним використанням сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки. До теоретичної бази знань відносяться: уявлення про інформацію та її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, принципи будови комп’ютера, використання прикладного програмного забезпечення загального та спеціального призначення для розв’язування задач. До практичних навичок відносяться: навички роботи з офісною технікою, реалізація дій з використанням операційної системи WINDOWS та операційних оболонок. 

Термін навчання: 3 роки

На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) 

Термін навчання: 1 рік

електрозварник ручного зварювання