Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

   Національно-патріотичне виховання — це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

     Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

  • принцип національної спрямованості виховання, який передбачає

формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу,

шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну

ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у

розбудові та захисті своєї держави;

  • принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як

культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури

особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства;

  • принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

 

   Головна мета національно-патріотичного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

    Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
-  виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
-  усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
-  утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

уроки пам’яті на базі музею Обухівської міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану

учні ліцею в Музеї сучасної війни "Війна нашими очима" в м. Обухів

виховна година "Ми боремося за українську землю" з учасниками АТО