Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ  

  Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.  Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.  Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

  Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України "Про державну мову України", Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Конституції України  - є українська мова.

                                       ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
   Стаття 7.
Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
 Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
    ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ"
   Стаття 21.
 Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
 Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
 Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови,  зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
 Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
 У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

Вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти – є однією з важливих умов повноцінної реалізації їхніх конституційних прав в Україні.