Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

Звіт директора
ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки»
Бахмацького Костянтина Миколайовича 2021 рік

   На сьогодні перед нами стоїть завдання – вижити в умовах жорсткої конкуренції у сфері освіти, зберегти все те, що було створено теперішнім керівництвом, педагогічним колективом, працівниками та співробітниками ліцею, зберегти та примножити найкращі традиції нашого ліцею. У нашому ліцеї склалася певна система роботи і колектив виконує всі завдання з підготовки висококваліфікованих робітників.
   Протягом року у своїй діяльності ми керувалися Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом ліцею, Планом роботи ліцею на рік, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419) (із змінами), посадовими обов’язками, іншими нормативними актами, що регламентують нашу роботу.

Організація навчально-виховного процесу:

   Підготовка кваліфікованих робітників з усіх професій здійснюється у відповідності до Державних стандартів ПТО. Продовжується робота над переходом на підготовку кваліфікованих робітників за модульними стандартами, що дасть можливість забезпечити фахову відповідність випускників потребам сучасного ринку праці. Зокрема, частина навчальних планів груп розроблені з урахуванням модульних стандартів.
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами), Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID-19 та протокольного рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року №3, розпорядження виконуючого голови Київської обласної державної адміністрації від 17.03.2020 року № 149 «Про запобігання поширення на території Київської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», доручення Київської обласної державної адміністрації від 13.03.2020 року № 12-1 «Про заходи із забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя працівників Київської обласної державної адміністрації», наказу Департаменту освіти

і науки Київської обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 69 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID – 19»,  з метою стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID – 19 педагогічні працівники ліцею забезпечили виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання згідно розкладу навчальних занять за допомогою сайту ліцею та мобільного додатку VIBER, що не передбачало відвідування закладу освіти її здобувачами.З 01 червня 2020 року було відновлено відвідування ліцею здобувачами освіти (в групах не більше ніж 10 осіб) для проведення професійно-практичної підготовки, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, державної кваліфікаційної атестації, отримання документів про професійну (професійно-технічну) освіту.
Державну кваліфікаційну атестацію було організовано з дотриманням протиепідемічних вимог.
  Державна підсумкова атестація з предметів спеціального циклу проводилася дистанційно. У встановлені терміни було складено, затверджено розклад ДПА, розклад консультацій, склад атестаційних комісій, склад апеляційних комісій, оформлено стенд та розміщено інформацію на сайті ліцею, учнів було ознайомлено з Інструкцією про порядок проведення атестації під підпис.
 У 2019-2020 навчальному році здобувачів освіти було звільнено від Державної підсумкової атестації формі Зовнішнього незалежного оцінювання у зв’язку з епідемічною ситуацією в країні.

Кадрова політика

   Основним завданням кадрової політики є збереження висококваліфікованого колективу, використання енергії молодих та здобутків досвідчених членів колективу, розвиток та вдосконалення напрацювань, прозорість діяльності адміністрації та всебічна підтримка співробітників.
  Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у 2019-2020 навчальному році проведено атестацію педагогічних працівників працівників ліцею.

 - Гейко Любові Осипівні, викладачу предметів громадянська освіта та економіка – було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 - Матюшкіну Віктору Анатолійовичу, викладачу біології та екології, географії було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
  Підвищення кваліфікації пройшли такі педагогічні працівники ліцею як: Ткаченко А.О., Посту Р.С. (як викладач), Бахмацький К. М. (як викладач), Клапінський А.В. (як викладач), Макеєва Т. Є., Мінєєва О.Ю., Реутова Н.М.,  Масюк О.В..
   У ліцеї створено комфортні умов праці для педагогічних працівників, адміністративно-обслуговуючого персоналу з метою більш ефективної та якісної роботи.

Формування фінансових ресурсів

  Прозоро і раціонально використовувалися всі ресурси ліцею та надходжень, забезпечено прозорість фінансово-економічної діяльності закладу, надано доступу до офіційної інформації членам колективу, громадськості через офіційний сайт ліцею та інших офіційних публічних сайтах України.
  Календарний рік завершено без заборгованості зі сплати заробітної плати, стипендії, комунальних та інших послуг. Витрати ліцею заздалегідь плануються та проводяться в системі Прозоро.

Матеріально-технічна база

 - протягом року поповнено матеріально-технічну базу навчального кабінету №29 (спеціальної технології слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів) сучасним обладнанням та інвентарем та майстерень – необхідними інструментами;
 - здійснювався поточний ремонт навчального корпусу, гуртожитку та благоустрій території;
 - вирішити питання з заміною старих вікон на металопластикові у 4-х кабінетах;
 - отримано, у вигляді благодійної допомоги, металопластикові вікна для заміни у спортивній та актовій залах;
 - завершено ремонтні роботи та відкрито інтерактивну читальню;
 - завершено роботи з повного покриття інтернет-мережею навчального закладу;
 - встановлено пожежну сигналізацію в блоці майстерень, суспільно-побутовому та гуртожитку ліцею;
 - проведено протипожежну обробку дерев’яних поверхонь даху будівлі майстерень;
 - розпочато ремонтні роботи 30 кабінету ліцею;
 - для забезпечення засобами дезінфекції та обладнанням у необхідній кількості було придбано: 1. Засіб для обробки поверхонь (концентрат); 2. Засіб для дезінфекції рук; 3. Маски захисні; 4. Мобільна кабіна для дезінфекції; 5. Щитки захисні; 6. Захисні окуляри; 7. Килимок дезінфекційний (гуртожиток); 8. Рукавички; 9. Ультрафіолетова лампа для обробки приміщень; 10. Безконтактний інфрачервоний термометр; 11. Рідке мило; 12. Туалетний папір; 13. Паперові рушники; 14. Хлорантаїн для дезінфекції санвузлів.

Профорієнтаційна робота

  Здійснюється системна робота з засобами масової інформації; проводилися та будуть проведені у цьому році різноманітні профорієнтаційні заходи: дні відкритих дверей, ярмарки професій, екскурсії, спортивні змагання, відеоролики та ін.; розширюється рекламна діяльності у соціальних мережах; постійно оновлюється та наповнюється сайт ліцею цікавою, змістовною інформацією (з цього навчального року функціонує оновлений, сучасний сайт ліцею).
  У планах на наступні роки:
 - атестація навчального закладу;
 - ліцензування нових професій;
 - створення навчально-практичного Центру слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;
 - створення кабінету спеціальної технології електрозварників;
 - утеплення фасаду навчального закладу.
  Ми швидко реагуємо на зміни у кон’юнктурі ринку праці; встановлюємо тісні координаційні зв’язки між ліцеєм і роботодавцями; формуємо таку професійно-кваліфікаційну структури випуску робітників, яка відповідає потребам ринку економіки і запобігає поширенню безробіття серед випускників.