Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

    Загальноосвітня підготовка у професійному навчальному закладі має свої особливості, тому достатній рівень середньої освіти тут не може бути забезпечений тільки за допомогою принципів, методів, форм і засобів навчання, які застосовуються в школі в старших класах. Оскільки вивчення загальноосвітніх предметів здійснюється одночасно з вивченням загальнотехнічних і спеціальних предметів та з виробничим навчанням, то обидва види навчання взаємодоповнюють один одного.
   Процес взаємного збагачення змісту загальної і професійної освіти, перерозподіл його згідно з тенденціями диференціації наукових, технічних знань визначає якісні зміни в змісті і процесі навчання в рамках діючих навчальних планів і програм.
   Співвідношення загальної і професійної освіти регулюється принципом професійної спрямованості. Який говорить, що професійна спрямованість викладання – це таке використання педагогічних засобів (змісту, форм, методів навчання), які, забезпечуючи засвоєння учнями мінімуму знань, вмінь та навичок, водночас сприяють розвитку ціннісного і разом з тим цілісного за характером уявлення до даної професії, формуванню професійних якостей особистості.   
   Входження в професію – це одночасно входження в сферу соціально-виробничих, соціально-етичних відносин, які забезпечують колективну діяльність. Звідси випливає необхідність засвоєння морально-етичних аспектів професійної спрямованості, формування в учнів моральних якостей, важливих для майбутнього робітника.