Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

 Конституцією України проголошено, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Але з кожним роком, зростає кількість факторів, які негативно впливають на безпеку життєдіяльності людини. Як правило, ці фактори породжуються самою людиною: її діяльністю, необачним поводженням з природою, науково-технічним прогресом.
 У ДНЗ "Професійний ліцей м. Українки" роблять все аби навчити здобувачів освіти запобігати нещасним випадкам через формування активної соціальної позиції щодо власної безпеки та безпеки оточуючих.
 Науково-технічний прогрес разом із благами приніс людству, на жаль, і численні лиха. Людина – творець науково-технічного прогресу-стала його заручником. Тому Верховною Радою України прийнято Закон «Про охорону праці», який має велике соціально-економічне значення. Закон України «Про охорону праці» це самостійна гілка в законодавстві України про працю. В статті 1 даного закону визначено, що «охорона праці це система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних і лікувально – профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатність людини у процесі трудової діяльності.
 Головним завданням охорони праці в ліцеї є формування в учасників навчально – виховного процесу, знань і навичок безпечного ведення навчального, виробничого та виховного процесів, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, як особистого, так і іншого. Тому робота з охорони праці в ліцеї проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці».
  Згідно з нормативно-правовими документами в ліцеї організована робота по комплексній програмі з охорони праці з учнями та працівниками ліцею. Для всіх працівників та учнів розроблені інструкції з охорони праці, пожежної безпеки, по яких проводяться навчання.