Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

  Методична робота в ліцеї є частиною системи внутрішньоліцейного управління, спрямованої на формування інноваційного освітнього середовища, та реалізується як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки, розвитку педагогічної компетентності, формування професійної майстерності, cпонукання до самоосвіти й саморозвитку.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  При плануванні методичної роботи та її організації враховуються актуальні завдання розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, освіти в цілому. Модель методичної роботи спрямована не лише на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, але й на створення умов для реалізації особистісних якостей викладача, підвищення рівня його професійно-особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуальної системи викладання.

  Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ліцею – "Педагогічні технології дистанційного навчання в ДНЗ "Професійний ліцей м. Українки"

   З метою створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій на засадах компетентнісного підходу постійно  удосконалюються форми проведення методичної роботи, а саме: поряд із традиційними формами роботи практикуються і нестандартні форми, які поступово залучають педагогів до активної професійної діяльності.

   Методична робота  ліцею спрямована на формування інноваційного освітнього середовища, тому планування видів і форм методичної роботи здійснюється на основі детального аналізу сучасних освітних технологій. Зміст методичних заходів, які відбуваються, відповідає принципу науковості методичної роботи.