Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

   Навчально-виробнича робота в ДНЗ "Професійний ліцей м. Українки" — це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.
   Навчально-виробничий процес в закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.
  Основними формами теоретичної підготовки є:

  • різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття;
  • консультації; виконання учнями індивідуальних завдань;
  • навчальні екскурсії;
  • інші форми організації навчання.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях підприємств, установ та організацій.