Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

Особливості загальноосвітньої підготовки у професійно-технічних навчальних закладах

  Загальноосвітня підготовка є вагомою складовою у навчанні кожного закладу професійно-технічної освіти. Вона допомагає молодій людині адаптуватись у сучасній сфері праці, де діють постійно змінні економічні умови, оновлюються напрями господарської діяльності, з’являються нові технології.
  Навчальними програмами кожного загальноосвітнього предмета обов’язково передбачається не просто отримання певних знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції,  навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, впроваджувати інноваційні технології у освітній процес у підготовці висококваліфікованих робітників.
 Саме над досягненням цієї мети і працює весь педагогічний колектив ліцею.

 Опановуючи робітничі професії, учні нашого ліцею здобувають повну загальну середню освіту.
 Викладачі успішно впроваджують в освітній процес активні методи та форми навчання, різноманітні інноваційні технології, які значно покращують якість урок та його ефективність.

  Уроки української мови та літератури, англійської мови, фізики, хімії, математики, історії, біології, основ правових знань, основ економіки, інформатики будуються на принципах та засадах особистісно орієнтованого навчання, яке формує особистість, дає можливість адаптуватися і влитися в нову учнівську сім’ю першокурсникам, а учням другого та третього курсу проявити себе.

  З метою підвищення власного інтелектуального рівня учні беруть участь у предметних олімпіадах, в обласних конкурсах учнівської творчості та у різних обласних дослідницько-пошукових проєктах. 
  Належний рівень загальноосвітньої підготовки дає можливість випускникам ліцею взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні та вступити до вищих навчальних закладів.