Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

   Дистанційне навчання – інтерактивна взаємодія викладача та здобувачів освіти, під час якого вони самостійно освоюють досліджуваний матеріал з допомогою цифрової техніки. До пандемії коронавірусу такий напрям освіти в Україні не користувався великим попитом. Для нашої країни це досить новий досвід, хоча в Європі дистанційне навчання посіло значне місце в системі освіти.  Цей напрям освіти дає змогу отримати знання, перебуваючи в зручному для кожного місці.
   Дистанційна освіта – це мобільний стиль самонавчання, завдяки якому створюється єдине освітнє середовище.
   З приходом дистанційного навчання весною 2020 року учасники освітнього процесу змогли на практиці порівняти форми освіти. Дистанційне навчання, як і кожен напрям освіти, має свої переваги та недоліки. Є ряд причинно-наслідкових зв’язків, які зумовили як позитивні, так і негативні зміни в системі освіти та наданні освітніх послуг: відсутність можливості підключення до мережі Інтернет, недостатня кількість цифрової техніки, бажання навчатися завдяки стандартним методам освіти, демотивація учнів, недотримання правил академічної доброчесності, відсутність швидкого зворотного зв'язку з вчителем тощо.
  При дистанційному навчанні кожен викладач повинен керуватися принципами розкриття творчого потенціалу кожного здобувача освіти. Кожен напрям навчання ставить акцент на розвитку продуктивної діяльності кожного учня. Від рівня розвитку освіти залежить інтелектуальний потенціал країни. Під час дистанційного навчання присутні нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів.  Вагомим аспектом є високі індивідуальні та професійні якості викладача, задіяного в дистанційному навчанні, тому що саме від педагога залежить якість та ефективність сприйняття навчального матеріалу.
   Теоретично, офіційною датою запровадження дистанційного навчання в Україні можна вважати 21 січня 2004 року. Саме в цей день було затверджено «Положення про дистанційне навчання», яке поклало початок запровадженню нових технологій у галузі освіти. Практично, суть дистанційного навчання ми відчули, починаючи з березня 2020 року. У звязку з пандемією коронавірусу, всі школи України перейшли на дистанційну форму освіти. Одним з найбільших навчальних центрів в Україні, що забезпечує дистанційне навчання, є Prometheus, EdEra, На Урок, Всеосвіта.(Вікіпедія).
Переваги дистанційного навчання:
  • реалізація індивідуальної освітньої траєкторії;
  • підвищення соціальної та професійної мобільності об’єктів та суб’єктів навчання;
  • вільний доступ до різноманітних корисних джерел інформації;
  • підвищення ефективності самостійної роботи:
  • формування інформаційної свідомості в учнів;
  • відкриває доступ до нетрадиційних джерел інформації;
  • набуття активної життєвої позиції;
  • нові можливості для власного творчого самовдосконалення.