Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

                                                   Бібліотека як невід’ємна частина загальноосвітнього закладу
   Якщо книга виходить із серця самої людини,
 то вона віднайде собі доступ
 до сердець інших людей.
                                                                     (Карлейн)

   Бібліотека ліцею — єдине доступне джерело інформації для учнів, яке забезпечує

їх корисними та цікавими інформаційними ресурсами. Також бібліотека є місцем 

соціальних комунікацій, де зустрічаються учні різних курсів та викладачі.

   Основною ідеєю роботи бібліотекаря з учнями нашого ліцею — є 

формування у них ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.                                                                  Освіту в сучасних навчальних закладах зорієнтовано на озброєння учнів методами

пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук, оволодіння ними за допомогою нових способів мислення; озброєння навичками систематичної роботи з джерелами інформації. Залучення бібліотеки  до виконання цих завдань посилює її освітні функції та педагогічну спрямованість.

  Лише в постійному пошуку, ретельному вивченні інтересів учнів і викладачів, індивідуальному підході до кожної особистості бібліотека може досягти успіху в задоволенні потреб читачів. Тільки беручи активну участь у житті колективу, розділяючи його нелегкі турботи, допомагаючи у вирішення складних завдань навчання і виховання, бібліотека спроможна виконувати свою функцію: прищеплювати учням любов і повагу до книги.

                         В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки ліцею є:

 - виховати в учнів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси учнів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

   -  забезпечувати зростання професійної компетенції педагогічних кадрів;

  - сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти учнів і педагогів, забезпечити літературою їхні соціальні та культурні потреби;

   -  виховувати в учнів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як джерела знань.

  Окрім цього бібліотека нашого ліцею намагається брати активну участь у професійному становленні учнів – майбутніх висококваліфікованих робітників.

   У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України "Про освіту", Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу", іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами.