Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

 

Ліцей є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу: кабінети загальноосвітніх дисциплін, кабінети професійного спрямування, навчальні майстерні: загальнослюсарну, верстатників широкого профілю, напівавтоматичного зварювання, ручного зварювання, електромеханічну, будівельну, заготівельну дільницю.
       Навчальний заклад має спортивний зал, тренажерний зал, стадіон, бібліотеку, гуртожиток.
       У ліцеї працюють спортивні гуртки, гуртки технічної і народної творчості, предметні гуртки, зразкова вокальна студія «Трипілля», Клуб національної культури «Витоки», організовуються конкурси. Учні ліцею беруть участь у всіх заходах обласного, районного та міського масштабу.
Пріоритетними напрямками роботи ліцею є: 

 

- забезпечення випереджального характеру професійного навчання;
- широке впровадження в навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій;
розвиток ринку освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці;
- поглиблення співпраці з соціальними партнерами (роботодавцями, службою зайнятості, приватними підприємцями та іншими суб'єктами);
- модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти;
застосування особистісно орієнтованого підходу у професійному навчанні і вихованні.

Наші професії:

електрозварник ручного зварювання; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

адміністратор; оператор комп'ютерного набору

електромонтажник вторинних ланцюгів; електрослюсар будівельний

Адреса: 
08720, Київська обл.,
Обухівський р-н,
м. Українка,
вул. Юності, 19
 
Тел.: (04572)-2-17-96

Е-mail: ptu_2@ukr.net

 

Наші контакти: